ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด และประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย ได้ไปอัดเทปเพื่อถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด และประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย ได้ไปอัดเทปเพื่อถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับคณะกรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ที่สถานี NBT จังหวัดเชียงใหม่ Anongsri Sittiasa