Get Adobe Flash player

บริษัทเชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป
เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินงานด้านก่อสร้าง จำหน่ายหิน-ทราย จำหน่ายปูนสมเสร็จ และอิฐบล็อกสำเร็จรูป ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานแล้ว และมีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานซึ่งทุกตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจะได้ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทในเครือบริษัท

 

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
1. อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป เพศ ชาย/หญิง ก็ได้
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3. มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
4. มีความระเอียดรอบคอบ มีความจำดี คล่องแคล่ว ว่องไว และมีความรับผิดชอบต่องาน
5. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


ตำแหน่ง พนักงานขับรถโม่ปูน  จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นใป
3. มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุกสิบล้อและหกล้ออย่างน้อย 2  ปี
4. มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และต้องมีอายุ 1 ปี
5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถสิบล้อ  จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุกสิบล้อและหกล้ออย่างน้อย 2 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และต้องมีอายุ 1 ปี
5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์

ตำแหน่ง พนักงานก่อสร้าง  จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง,โยธา หรือช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้พื้นฐานด้านงานก่อสร้างหรือโยธาอย่างน้อย 2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง  จำนวน 2 อัตรา ด่วนที่สุด 

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 20-45 ปี
2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้น
3. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านช่าง  1 ปีเป็นอย่างต่ำ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีใจรักงานบริการ

 

ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.อายุ ไม่เกิน 30 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เรียนรู้งานได้ไว

3.มีประสบการณ์ด้านการซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows

4.มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN และ Wireless LAN

5.มีประสบการณ์ด้านการซ่อมปริ้นเตอร์แบบ Dot Matrix และแบบ Inkjet เบื้องต้นได้

6.หากมีความรู้และประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.อายุ ไม่เกิน 30 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เรียนรู้งานได้ไว

3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

4.หากมีความรู้และประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1.การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.อายุ ไม่เกิน 30 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เรียนรู้งานได้ไว

3.สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# Java VB.NET PHP Javascript

4.สามารถจัดการและออกแบบฐานข้อมูล MySQL MS-SQL MS-Access

5.สามารถใช้หลักทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม DFD ER-DIAGRAM UML

6.หากมีความรู้และประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการที่จะได้รับ
1.มีกองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืม

2.ชุดฟอร์มพนักงาน

3.กองทุนเงินสะสมพนักงาน

4.ประกันอุบัติเหตุประจำปี

5.ตรวจสุขภาพประจำปี

6.กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่/งานกีฬาสี ประจำปี ฯลฯ

7.กระเช้าเยี่ยมไข้

8.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต

  

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. เอกสารการเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย
6. สำเนาใบขับขี่(ตำแหน่งพนักงานขับรถประเภทต่างๆ)
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.มีใบรับรองแพทย์

 

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 
- ส่งจดหมายสมัครงาน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ 
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ 
-ส่งมาทาง E-mail : unicorn_2513@hotmail.co.th/hrm.saowapa@gmail.com

-สมัครผ่าน www.crl.co.th>>>

 

บริษัทเชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-700889 ต่อ 109/107 โทรสาร 053-701519 


ร่วมงานกับเรา | คำถาม-คำตอบ | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์


ลิขสิทธิ์ © 2556. บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด.

319 หมู่5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร.(66) 053-700889-91,053-701294-5 แฟ็กซ์.(66) 053-701519