Get Adobe Flash player

>>BACK    

                  บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนบล็อก จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ทะเบียนเลขที่ 0575554001381 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตจำหน่ายอิฐบล็อกทึบ บล็อกตัน บล็อกตัวหนอน  แผ่นพื้น เสาเข็มฯลฯ  พร้อมมีบริการขนส่ง

 บริษัท  เชียงรายแลนด์ ซีเมนบล็อก จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์  053-774471

โทรสาร   053-774472

 

บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนบล็อก จำกัด (สาขา 1 โรงท่อ)

       ผลิตและจำหน่ายท่อระบายน้ำทุกขนาด

      ตั้งอยู่เลขที่ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร  -

 

 

         


ร่วมงานกับเรา | คำถาม-คำตอบ | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์


ลิขสิทธิ์ © 2556. บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด.

319 หมู่5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร.(66) 053-700889-91,053-701294-5 แฟ็กซ์.(66) 053-701519