Get Adobe Flash player

นโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ISO 14001:2004

 

1.ปฏบัติตามกฏหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และถึงแม้มีกิจกรรมใดที่ไม่มีกฏหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในการบังคับบัญชาใช้ก็จะกำหนดมาตรฐานอย่างเข้มงวด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.ป้องกันการกระจายของฝุ่น เสียง
3.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
4.ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.ลดการใช้ปัจจัยต่างๆในการดำเนินกิจการ โดยการส่งเสริมให้มีการใช้ซ้ำ
6.ลดการเกิดของเสียจากการผลิตให้น้อยที่สุด
7.ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

 

 


ร่วมงานกับเรา | คำถาม-คำตอบ | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์


ลิขสิทธิ์ © 2556. บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด.

319 หมู่5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร.(66) 053-700889-91,053-701294-5 แฟ็กซ์.(66) 053-701519