บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน ดังนี้


สวัสดิการที่ได้รับ

ประกันสังคม

ชุดสวัสดิการพนักงาน

กองทุนเงินสะสม

งานเลี้ยงประจำปี

 

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด

โทร. 0856957009

อีเมลล์. suchatchalermsub2513@gmail.com

เลขที่ 319 หมู่.5 ถนน.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พนักงานการตลาด

เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาการตลาด หรือระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรุ้/ความสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel ได้
ขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
มีความรู้ทางด้านคอนกรีต
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
ค่าจ้างค่าตอบแทน เดือนละ 12,000 บาท
หน้าที่ ออกตลาดหาลูกค้าใหม่ หาข้อมูลคู่แข่งขัน ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้า และประชาสัมพันธ์ ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายผลิต /ดูแลลลูกค้า /จัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ

หัวหน้าผู้ดูแลสวน

เพศ ชาย อายุ 28 – 45 ปี
การศึกษา
1.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเกษตร (พืชไร่, พืชสวน)
2.มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
3.เงินเดือน 12,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
4.ขับขี่รถยนต์ได้/ มีใบขับขี่
5.ลงมือทำงานด้วยตนเองได้
6. ควบคุม กำกับดูแล คนงานได้
7. ทำแผนงาน การจัดโซน แผนผังสวน นำเสนอ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

คุณสมบัติ -เพศ ชาย
อายุระหว่าง 40-50 ปี

-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– ไม่ดื่มสุรา / ไม่สูบบุหรี่
– ใจเย็น / สุขุมรอบคอบ / มีวินัยในการทำงาน / ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ – มีใจรักงานบริการ
– แต่งกายสะอาดสุภาพ
– มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร อย่างน้อง 3 ปี
-รู้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี

-ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีใบรับรองประวัติอาชญากรรม หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับรถรับ- ส่ง ผู้บริหารไปในสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลและรักษาความสะอาดรถอย่างสม่ำเสมอ
3. ศึกษาและพัฒนาทักษะการขับรถ และมีความเข้าใจเส้นทางอย่างดี
4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

เงินเดือน 12,000 บาท

เอกสารการสมัคร
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป(ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
เอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด(ถ้ามี)

เอกสารรับรองการผ่านการอบรม 1 ชุด (ถ้ามี)

 

รับสมัครงานถึงวันที่ 25 มกราคม 2565