บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน ดังนี้


1. พนักงานขับรถผู้บริหาร

เพศ : ชาย
ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี
เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี
-ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
-วุฒิการศึกษา ม.6หรือ ระดับ ปวช.ขึ้นไป
-มีภูมิลำเนาในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงรายหรืออำเภอแม่สาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาทำงาน (สามารถทำงานในวันหยุดได้)
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-มีใบอนุญาตขับขี่
-มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นเพิเศษ
-มีความขยัน อดทด รักษาความสะอาด ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติเสพสารเสพติดทุกชนิด

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2.ประกันชีวิต
3. กองทุนเงินสะสม
4.ยูนิฟอร์ม
5. อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)


2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

อายุ 25 ปี ขึ้นไป
เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในด้านการตรวจสอบคุณภาพ(QC)
การศึกษา ระดับ ปวส สาขาก่อสร้าง
สามารถใช้โปรแกรม MS word หรือ Excel
ลักษณะงาน
เก็บตัวอย่างคอนกรีต ควบคุณคุณภาพของคอนกรีต
ทดสอบคุณภาพ และรายงานผล รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายผลิต

รับสมัครถึงวันที่ 20 มีนาคม 2564
ข้อมูลติดต่อ
บริษํท เชียงรายแลนด์โปรดักส์ จำกัด


สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วยบุคคล (PPE)
5. กองทุนเงินสะสม

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด

โทร. 0856957009

อีเมลล์. suchatchalermsub2513@gmail.com

เลขที่ 319 หมู่.5 ถนน.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000