บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัด

บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัด

บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ทะเบียนเลขที่ 0575554001381 ด้วยทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท เปิดเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอิฐบล็อก ท่อซีเมนต์ พื้นซีเมนต์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ทุกชนิด

ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร.088-3999200