ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตลาดล้านเมือง ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงราย