บริษัท เชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-58(1)-113/51ชร เปิดเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการให้เช่ารถปั๊มคอนกรีต

 

ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 11 ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

เบอร์โทร.0-5377-4909