บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน ดังนี้


ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด

โทร. 0856957009

อีเมลล์. suchatchalermsub2513@gmail.com

เลขที่ 319 หมู่.5 ถนน.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000