วันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร Anongsri Sittiasa (เพิ่มเติม…)

Read More